Har laget prioriteringsliste for fylkesveier

Trafikksikkerhetsutvalget i Flekkefjord har lagt frem forslag til hva som skal prioriteres av utbedring av fylkesveier de nærmeste årene.