Har sendt planforslaget for ny E39: Vektlegger mineralressursene

Planforslaget for ny E39 er nå sendt til Samferdselsdepartementet for endelig vedtak. Statens Vegvesen og Vegdirektoratet har valgt å vektlegge mineralressursene på Ualand.