Har startet arkeologiske undersøkelser i ny E39-trasé

De siste to-tre ukene har det foregått arkeologiske registreringer ved gården Helleren på Ualand i Lund. Registreringene gjøres innenfor områdene som ligger i en av de planlagte E39-traseene.