HAR VI ET GODT HELSEVESEN?

Det er nok delte meninger om det avhengig av hvem man spør, og hva man sammenlikner med. Fastlegekrisen kjenner vel alle til og jeg er enig med legene. De har tøffe dager og det er altfor få. Jeg har selv opplevd å bli oppringt fra min fastlege kl 19.05. Det var hans siste oppgave den dagen. Psykiatrien, spesielt ungdomspsykriatrien har ikke kapasitet til å behandle alle som trenger.

Sykehuskøen er en annen sak som ikke har fått så mye oppmerksomhet. Det virker som vi har akseptert at køene er lange grunnet coronaepidemien da sykehusene måttet utsette svært mange andre behandlinger grunnet disse pasientene. Det er nok bare en del av forklaringer. I Avisen Agder var det nylig et oppslag om at Sørlandets Sykehus måtte spare inn 200 millioner. Som årsaker oppgis blant annet lavere coronakompensasjon en ventet, økt brudd på ventelistegarantien. Herav må sykehuset i Flekkefjord ta 50 millioner. En meget stor sum for et lite sykehus. Beløpet tilsvarer kostnadene til om lag 70 sykepleiere, for å gi et bilde av hva det dreier seg om. Politikerne, med regjeringen i spissen, burde styrke sykehusene i stedet for å strupe dem. Ventelistene kan umulig bli korte av dette. Tatt i betraktning av leger og sykepleiere er slitne etter coronaepidemien blir dette en ytterligere belastning. Ikke underlig at sykehusene sliter med å skaffe nok personell. Det er jo heller ikke første gangen vi hører om innsparinger/nedskjæringer på sykehusene.

Når det gjelder helsehjelp er vi i ferd med å få et klasseskille i Norge. Overklassen vil bestå av dem som har sykeforsikring gjennom jobben. Pariakasten blir de uten forsikring og pensjonistene. Pariakasten består også i stor grad av «folk flest» som jo er så prioritert av denne regjeringen.

Her er to eksempler.

Pasient 1: Er pensjonist. Går til fastlegen i september 2021 med en vond skulder. Legen bestiller MR (hos privat sykehus for der er det kortest ventetid). 20 oktober kommer meldingen fra Sørlandets sykehus. Pasienter har rett til helsehjelp og fristen er satt til 20 april 2022 (6 måneder). 20 april 2022 kommer melding fra sykehuset om at de dessverre ikke klarer å overholde fristen. 21 april ringer Helfo og foreslår at saken overføres til det private sykehuset Aleris. 22 april ringer Aleris. 3 mai opereres pasienter hos Aleris Stavanger. Grunnet til at det går så raskt hos Aleris er at pasienten en tid før kjøpte en time privat (kr 2000) for vurdering. En slik operasjon betalt av egen lomme ville kostet 25-30.000 kroner, hvilket er overkommelig for mange. Skulle pasienten ventet på plass hos et offentlig sykehus tipper jeg av pasienten neppe hadde vært operert enda – et år etter at fastlegen ble kontaktet. Denne operasjonen ble dekket av Sørlandets sykehus grunnet oversittelse av behandlingsfristen. Pasienter er således en del av sykehusets underskudd.

Pasient 2: Har helseforsikring på jobb. Et trøblete kne behandles i løpet av 2-3 uker, på privat sykehus som forsikringsselskapet har avtaler med. Denne behandlingen dekkes av forsikringsselskapet og belaster ikke sykehusbudsjettet.

Det er i denne situasjonen at nåværende helseminister bebuder endringer. Det er såkalt fritt sykehus valg i Norge. Man kan velge det sykehuset man vil. Finne det med kortest ventetid, herunder en del private. Men nå skal de private sykehusene ut av systemet. Private sykehus skal ikke lenger «suge ut penger» av det offentlige. Om det betyr lengre ventetid – og lengre periode med smerter – synes ikke å bety noe.

Virkelig dumt blir dette når vi hører at svenske sykehus, som også har lange ventetider kjøper plass hos private sykehus i Oslo og sender sine pasienter dit for å få ned køen.

Det hele dreier seg etter min oppfatning om penger. Vi må jo spare ellers går prisstigningen amok. Jeg har to spørsmål som jeg gjerne skulle ha besart.

1. Kan finansministeren vennligst forklare hvor mye prisene vil stige i Norge hvis sykehusene får 2-3 milliarder ekstra for å ta unne køen?

2. Er helseministeren av den oppfatning at også private helseforsikringer er å «tjene penger på folks sykdom». Burde de også utgå slik at alle stiller likt i helsekøen?

Det er vanskelig å finne ord som dekker hva jeg føler i denne saken. Skammelig, smålig, usosialt dekker bare noe av det jeg og mange andre mener om manglende innsats for syke mennesker.