I DAG går startskuddet for årets landbruksoppgjør som vil bli det tøffeste noensinne, mener landbruks- og matminister Sandra Borch. Nå handler det om å trygge arbeidsplassene i landbruket. Blant bønder er det en forventning om et kraftig oppgjør, som gir kompensasjon for økte driftskostnader på strøm, gjødsel og drivstoff. Dette er innsatsfaktorer som bøndene er helt avhengig av for å kunne drive sine gårder.

MEN DET er flere dimensjoner i dette oppgjøret: Krigen i Ukraina gjør at det kan bli mangel på korn i verden. Det betyr at vi i større grad må være selvforsynte med jordbruksprodukter. Meningsmålinger forteller at nordmenn flest er opptatt av selvforsyningsgraden – og vi har selv fra denne plass tatt til orde for å gjenopprette de nasjonale kornlagrene som skal kunne hjelpe oss gjennom en forsyningskrise. I tillegg er det store forventninger fra bøndenes side til regjeringen som Senterpartiet er en del av. Det siste er kanskje en enda større utfordring for Senterpartiet enn for bøndene.

FOR ET halvt år siden var det ingen som kunne se for seg alle de krisene vi nå står i. Energikrise, krig og en gryende matkrise var ikke det vi hadde ventet meg. Det er rett og slett ekstremt krevende. Leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag har allerede omtalt det som «tvingende nødvendig» å få på plass ordninger som kan bidra til sikkerhet for matproduksjonen. Hittil i år har unormalt mange storfeprodusenter bestemt seg for å legge ned og sende dyrene til slakt.

ONSDAG STARTER altså jordbruksforhandlingene. Der skal staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandle om priser og andre vilkår for matproduksjonen. Bøndene vet at de kan få et godt oppgjør med Senterpartiet i regjering, og Senterpartiets statsråder vet at de må levere mer enn hva man har vært vant til de seneste åtte årene.

DET MAN kommer frem til i årets oppgjør, skal gjelde fra 2023. Men det er nødvendig med strakstiltak som kommer til utbetaling allerede i år, om vi skal unngå et ras av konkurser i norsk landbruk. Prisen må vi som forbrukere betale, men det mener vi det er vilje til å gjøre, slik situasjonen er nå.