Havbruksfondet og Agder

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.30. september kan Agder fortelle at Flekkefjord vil motta 15,1 millioner fra Havbruksfondet for 2020. Dette er resultatet etter regjeringas forlik med Frp. Det Agder merkelig nok unngår å nevne er at Flekkefjord i følge NRK går glipp av ca. 18 millioner i 2020. De største havbrukskommunene taper mange titalls millioner pr. år. Det er nemlig resultatet etter at regjeringa, med øyeblikkelig virkning, innførte en ny fordelingsnøkkel for Havbruksfondet.

Tidligere fordelingsnøkkel: havbrukskommunene 70%, fylkene 10% og staten 20%. Ny fordeling: kommunene 30%, fylkene 10% og staten 60%!

Flekkefjord kommune ville altså etter gammel ordning mottatt 33,1 millioner i 2020! Forsetter den nye ordningen over tid vil dette bety tap på hundrevis av millioner.

Høyreregjeringa ved hjelp av Frp, har altså sørget for at havbrukskommunene får milliardtap på grunn av den nye ordningen(NRK). De fleste er utkantkommuner og over halvparten av dem ligger i Nord-Norge.

Denne «gladsaken» velger Agder presentere for flekkefjæringene ved å sitere rådmannen som et meget fornøyd med at fondet for 2020 gir Flekkefjord flere millioner enn kommunen har budsjettert med.

Høyres ferske fiskeriminister stemmer i: «Nå får havbrukskommunene som har tilrettelagt, en ordentlig belønning for jobben de har gjort.» Lederen for NFKK (forening for kystkommuner) er også fornøyd fordi utbetalingene for 2020 er på linje med 2019.

Klassekampen omtalte først saken og NRK fulgte opp. NRK kan melde at havbrukskommunene i 2010 taper 1,925 milliard kroner og fylkeskommunene 275 million kroner! (kilde: Troms og Finnmark fylkeskommune) Reaksjonene i en rekke havbrukskommuner er sterke.

Havbruksmillionene er sjølsagt viktig for Flekkefjord kommunes muligheter til å utvikle gode tjenester. Flekkefjord bør derfor samarbeide med de andre havbruskommunene for å reversere ordningen eller å lage ei ny ordning som kompenserer for de enorme tapene kommunene utsettes for.

Ei ny regjering av Ap, Sp og eventuelt SV vil nok også sørge for å ivareta kystkommunene på en bedre måte.

Agder legger vekt på at de er best på lokalsaker. Denne gangen makter bladet ikke oppgaven. Ut fra Agders vinkling av «gladsaken» er det umulig å forstå hva som virkelig skjer med Havbruksfondet. En godt opplyst befolkning er en forutsetning folkestyret, Det er en av medienes hovedoppgave, også Agder.

Artikkeltags