Heftig diskusjon om statlig finansiering av omsorg

Flekkefjord vedtok med 22 mot 12 stemmer å bli en «prøvekommune» for statlig omsorg.