Heiområde i vinden

Av

I løpet av året skal strøm produseres av vindmøllene i Tonstad Vindpark.