Hele «ekstrapotten» går med

Selv med en nedskalert fjordrydding, og et forsikringsoppgjør på 6,0 mill. må kommunen ut med hele den kommunale ekstrapotten for å betale fjordryddingen.