Noen steder markeres de tre vise menns ferd til Jesus-barnet med egen helligetrekongers fest. Trettende dag jul er etter tradisjonen selve dagen de tre vise menn feires.

Noen steder feires det med «helligtrekongersdag basar» slik som på Feda lørdag. Opprinnelig ble Jesu fødsel, og det gjøres fortsatt i ortodokse kirkesamfunn. Mange brenner trearmete lys på Helligtrekongersdag, 6. januar. Feda feiret ikke på dagen, men har i mange år hatt denne basaren i regi av Feda Kvinneforening av Norsk Misjonsselskap, NMS. Foreningen markerte 150 år i mai.

Hvorfor fest er blitt til basar, er det få som vet, men slik har det blitt på Feda som ikke holder seg strengt til 13. dag jul lenger. Spøkefugler lurte på om navnet på den førstnevnte av de vise menn, Baltazar, kunne ha noe med basar å gjøre. Kasper og Melkior het de øvrige som benevnes både som visemenn og konger

Dagny Nilsen gav et kort innblikk i den historien hun kjenner som lita jenta fra Feda. Det var «kånebasaren». I tillegg hadde Feda en «mannsbasar» som de satser på skal komme i gang igjen til høsten. Dagny fortalte om de fem kornene hun fikk hjemmefra. Ti øre loddet kostet det den gang, nå er det ti kroner for en åre. Dagny husker ennå langbordene med mat og sjokolade. Basar var noe stort!

Feda-folk støtte godt opp om basaren med gevinster og dugnadsarbeid. Strikket gensere og lodder var det mange av. Og noen håndbroderte duker. Mest var det av innkjøpte gevinster, dog nyttige og greie å vinne. Til basaren kom mange kvindøler, men også folk fra Flekkefjord, Moi og Gyland. Turid og Trygve Nedland med band sang før matpausen.

Samlet med åresalg og bøker kom det inn ca. 40 000 kroner til NMS. Fedabu og prest, Sverre Jakobsen, som holdt andakt, har grunn til å være glad for misjonsiveren på Feda.