Helomvendig om parkering – må gi p-plasser tilbake

Styret i stilftelsen til Liengården har bestemt at P-skilt for bosone skal bort og at beboerne skal få disponere alle plassene som er tinglyst som P-plasser for beboerne