Lite sannsynlig at Kvinesdal gir fra seg omsorgsansvaret

Klar tale fra politikerflertallet.