Får ny nasjonal helse- og sykehusplan i fanget

Vi blir flere, vi blir eldre, flere av oss får kroniske sykdommer, og vi forventer mer av helsetjenesten.