Gå til sidens hovedinnhold

Helseattesten for eldre bilførere opprettholdes

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tidligere i år ble det furore på Stortinget – Frp og SV fikk med seg resten av gjengen på Løvebakken og fikk flertall for å fjerne krav om helseattesten for bilførere over 80 år.

Siden flertallet ble et faktum, har Helsedirektoratet og Statens vegvesen utredet det de tror kan bli konsekvensene av å oppheve kravet. De fraråder å fjerne kravet om helseattest, fordi de frykter det vil gå utover trafikksikkerheten. Dermed stanset samferdselsminister Knut Arild Hareide vedtaket – i strid med stortingsflertallet.

Vi skal være svært takknemlig for at Hareide viser mot og karakter – det er ikke bare å gå imot flertallet i nasjonalforsamlingen, men avvisningen fra vår avtroppende minister, vil være avgjørende for å opprettholde Norge som verdens beste på trafikksikkerhet.

MA – Rusfri Trafikk var en av flere organisasjoner som advarte om konsekvensene denne hestehandelen til fløypartiene på stortinget kunne få. Vår bekymring var, og er, at en del eldre vil unnlate å oppsøke helsetjenesten av frykt for å miste førerkortet, selv om de har symptomer som bør undersøkes. Som konsekvens kan alvorlig sykdom bli uoppdaget og vi risikerer at eldre ikke vil få god helsehjelp når de har behov for det.

Fortsatt er det sånn at eldre er blant de mest utsatte for å bli alvorlig skadet eller drept i trafikken. Vi vet også at jo eldre du blir desto skjørere blir kroppen, og dette øker også risikoen for å bli alvorlig skadet eller drept i trafikkulykker.

Nordmenn lever stadig lengre, og det er et faktum at forekomsten av helseplager, sykdom og legemiddelbruk øker med alderen. Mer enn 100 000 personer i Norge har demens, og framskrivninger viser at antallet vil mer enn dobles de neste tretti årene. Eldre har også økt risiko for øyesykdommer og svekket syn. Alle disse faktorene har en negativ effekt på kjøreevnen og fører til en betydelig økt ulykkesrisiko.

Nå ligger saken på Arbeiderpartiet og Senterpartiets bord, og på bakgrunn av det minner vi om ambisjonene i Nasjonal transportplan – innen 2030 skal vi under 350 drepte og hardt skadde i trafikken. Blir helseattesten fjernet vil det være et klart brudd på ambisjonene i NTP og det vil spille hasard med nullvisjonen.

Vi håper nå den nye regjeringen ikke rokker ved helseattesten og heller viderefører Norge som verdens beste på trafikksikkerhet.