Helsetilsynet: Sokndal kommune bryter loven

Terskelen for å gripe inn med tvang er svært høy. Samtidig er kunnskapen om muligheten til å fatte vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A er lav. Det fører til en helserisiko for pasientene, ifølge Helsetilsynet.