Her er en forklaring på at nye renovasjonsanbud er mye høyere enn i 2012

Økning i antall bolig- og ikke minst hytteabonnenter fra 2012 er en viktig grunn til at renovasjonsanbudet er høyere enn sist.