Her er listen over meddommere fra Flekkefjord

På det siste bystyremøte før sommerferien ble en ferdig liste med meddommere vedtatt.