(Nettavisen)

På tirsdag viste målinger fra Birkenesobservatoriet i Agder, samt flere målestasjoner i Sverige, ekstreme metankonsentrasjoner i luften.

Norsk institutt for luftforskning følger utslippene tett, og har laget en simulering som viser hvordan gassen sprer seg over Skandinavia. Du kan se videoen under.

– Vi har aldri tidligere sett noe liknende ved noen av våre observatorier, sier seniorforsker Cathrine Lund Myhre ved Norsk institutt for luftforskning på NILUs hjemmeside.

Les også: Gassutslippet i Østersjøen kan bli rekordstort

Dobbelt årsutslipp

– Med mange konservative forbehold om det faktiske trykket i rørene og utslippshastigheten, finner vi at minst 40 000 tonn metan kan ha blitt sluppet ut i havet og atmosfæren, sier forsker Stephen Matthew Platt.

Til sammenligning er det norske nasjonale årlige metanutslippet fra olje- og gassindustrien (ifølge SSB) på 17.000 tonn.

Platt sier at metan ikke utgjør noen helserisiko for mennesker eller dyr.

Metanskyen flytter seg over Norge og Sverige, før den beveger seg nordover til Svalbard.

– Om noen dager forventer vi å se de målte metannivåene stige også ved Zeppelinobservatoriet på Svalbard, sier Platt.

– Understreker behovet

Metan er en langt mer miljøvennlig energikilde en for eksempel kull, men NILU poengterer at miljøgevinsten forsvinner med utslipp av denne typen.

– Denne hendelsen understreker ytterligere behovet for å skifte til fornybare energikilder og forhindre tilsvarende risikoer i fremtiden, sier seniorforsker Cathrine Lund Myhre ved NILU.