(Dalane Tidende)

Sidan laurdag har ordførarane frå fire ukrainske kommunar vore på besøk i vennskapskommunane sine i Dalane. Programmet har vore tett – med omvisingar, lunsjar og middagar.

På måndag, på valdagen, fekk dei sjå korleis lokalvalet fungerer i dei norske vennskapskommunane sine. Ruslan Maksymiv, ordførar i vennskapskommunen til Bjerkreim, Zboriv, la merke til at valet var veldig godt organisert og at alt såg ut til å gå føre seg på ein demokratisk måte.

– Her er det ingen som går utanom systemet, seier han til Dalane Tidende.

Tysdag var dei ukrainske ordførarane i Bjerkreim, der dei blant anna var med på opninga av Ørsdalen kraftverk. Besøk i Gloppedalen, på Veen gardscamping og i Bjerkreim vindpark stod òg på programmet denne dagen.

Middag i Hellerstunet

Onsdag var ordførarane rundt forbi i Lund, og besøket i Lund blei avslutta med høgtideleg middag på Hellerstunet på Ualand. Her blei den siste vennskapsavtalen formelt signert av avtroppande Lund-ordførar Magnhild Eia og Bohdan Butynskyi frå Pidkamin.

– Eg er stolt av å vera i eit land som hjelper Ukraina, sa Pidkamin-ordføraren då han hadde signert.

– Eg håper me kan halda fram med å utvikla forholdet vårt; ikkje bare mellom kommunane, men mellom landa, heldt han fram.

Han håper at neste møte mellom vennskapskommunane kan bli i Ukraina, og at det då er fred i landet.

Gåve frå vertskapet

Alle i salen reiste seg då ukrainske flyktningar song den ukrainske nasjonalsongen. Vertskapet på Hellerstunet overrekte ei gåve til kvar av ordførarane. Nils Heskestad hadde sjølv dreia trefuglane dei fekk – av 5.000 år gammal myreik, som er funnen ved Hellerstunet.

– Dette er den høgaste utmerkinga som blir gitt her i Hellerstunet, vitsa han og la til:

– Eg håper vennskapsavtalen held i 5.000 år!

Andrii Noha, ordførar i Zalitzti, som er vennskapskommunen til Sokndal, takka for gåva og for vennskapsavtalane som er inngått.

– Nå treng me verkeleg støtta dykkar i kampen mot Russland, sa han.

Ny kommune å vera glad i

Andrii Noha har lagt merke til at folk i Dalane er glade i kommunane sine.

– Frå i dag av må de hugsa å vera glade i vennskapskommunane dykkar òg, sa han.

Han merka at uavklarte forhold rundt resultatet av kommunevalet, gjorde stemninga rundt bordet litt spent.

– Det er ikkje så viktig kven som blir ordførarar, for de har allereie blitt vennene våre, sa han.

Ruslan Maksymiv, ordførar i Zboriv kommune, vennskapskommunen til Bjerkreim, takka òg.

– Takk for at de hjelper oss i denne vanskelege perioden for Ukraina, sa han.

Mange gode menneske

Anatolii Belei, ordførar i Brody kommune, vennskapskommunen til Eigersund, hadde òg lyst å seia takk.

– Eg har møtt mange gode menneske her. Takk for at de opnar husa og hjarta dykkar, sa han.

– Me får støtte frå heile verda. Og me må vinna krigen – viss Ukraina skal halda fram med å eksistera, la han til.

Bohdan Butynskyi håper vennskapskommunane i Dalane vil vera med på å overvinna Russland og skapa fred i Ukraina.

– Slava Ukraini, helsa han – og så blei viltgryta servert.

Storhending

Lund-ordførar Magnhild Eia kallar signeringa av vennskapsavtalane med dei ukrainske kommunane for ei historisk storhending.

– Og ingenting var meir naturleg enn å invitera dei hit når det var val, seier ho til Dalane Tidende.

Ordførarane reiste heim til Ukraina tidleg torsdag morgon.