Positivt møte om busstopp

PNM-sjef John Skåland håper det vil komme en snarlig løsning på busstopp-utfordringen på Heskestad, etter kommunen mandag var i møte med veivesenet og Kolumbus.