Brannsikring i 2023

Kirkelig fellesråd har søkt Flekkefjord kommune om én milion kroner til brannsprinkling av Hidra kirke. Rådmannen foreslår å legge inn 650.000 kroner i 2023.