Kommunelegen avbrøt tilsyn på skolen

Kommunelegen valgte å avbryte et skoletilsyn på Hidra fordi det kom en ny forskrift før rapporten var ferdig.