Friske habnesprell i Kirkehamn!

Av

Etter et års pause var Hidras mest humørfylte arrangement tilbake.