LØRDAG VAR det 80 år siden det tyske skipet «DS Donau» seilte ut fra kai i Oslo 26. november 1942, med 532 norske jøder om bord. Kun ni av dem kom tilbake i live. Til sammen med 773 norske jøder ble deportert under krigen. Skipslasten gikk den sikre død i møte. Mange av dem møtte sin skjebne i nazistenes skrekkelige gasskamre. Som kveg ble jødene bragt fra skipene med jernbanen til Auschwitz-Birkenau. På perrongen ble menneskene sortert. De aller flest endte rett i gasskamre og krematoriene.

I ET verdensdel som igjen rammes av krig og terror, er minnet om det som skjedde for 80 år siden ufattelig viktig å ta vare på. Vi har ikke lov til å glemme de forbrytelsene som ble begått mot menneskeheten og spesielt jødene under krigen, samtidig som de krigsforbrytelser som russerne begår i Ukraina i disse dager, heller ikke må forbigås i stillhet. De må få konsekvenser for de ansvarlige i det russiske hierarkiet, med Putin selv i spissen.

DE GRUSOMHETER som sist helg ble minnet under et større arrangement i Oslo, har vært med å prege hele etterkrigshistorien – og vi trodde aldri at vi noen gang skulle oppleve slike menneskelige grusomheter på europeisk jord. Men historien gjentar seg. Vi opplever en fullstendig meningsløs krig som bare har tapere – og vi ser nå hvordan det ukrainske folk lider i det vi går vinteren i møte.

I MANGE år har skolene i vårt distrikt drevet med såkalte dannelsesreiser. Ungdomsskoleelever har reist til utryddelsesleirene i Polen og sett åstedet for de mest barbariske hendelser i nyere tid. De har fått vandre i brakker der tusenvis av mennesker ble stuet inn, nærmest som kveg. De har sett gasskamrene og krematoriene, der folkemord nærmest ble foretatt på løpende bånd. De har sett retterplassene, kleshaugene, briller, sko, hår, tilhørende våre medmennesker. Dessverre brenner det et blått lys for denne type reiser i mange kommuner. Det er synd – veldig synd.

I EN forferdelig tid for det ukrainske folk, hjelper det å minnes historien for så langt det er mulig å sette en stopper for de umenneskelige handlingene. Det som skjedde under krigen, er fordømt av alle i ettertid. På samme måte vi vil for alltid fordømme russerne og deres fremferd i Ukraina.