Gå til sidens hovedinnhold

Historien ser ut til å gjenta seg

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg tror de fleste har fått med seg at det skal bygges flerbrukshall med en kommunal andel på 80 millioner kroner, samtidig som at smertegrensen er nådd.

Under bystyrets behandling 13. februar 2020 var anbudene inne og det viste seg at de lå litt høyt. For å holde seg innenfor den kommunale andelen på 80 millioner besluttet bystyret å redusere uforutsettposten til ca 6,6 millioner kroner.

1) Når jeg går videre inn i kommunens dokumenter så står det i tillegg følgende: Skulle det senere i prosjektet vise seg at avsatt reservepost ikke er nok og byggekomiteen ber om utvidet ramme, er bystyret klar til å utvide denne posten med inntil 3.565.000 kroner, finansiert enten fra fond eller låneopptak. Beløpet innarbeides i påfølgende budsjett og økonomiplan.

I praksis betyr det at den kommunale andelen er 83.565.000 kroner.

2) I Avisen Agder 13 april 2020 kan vi lese følgende: Har brukt opp 3,7 millioner kroner av hallreserven på 6,6 millioner samtidig som det står at kommunen selv sier at dette i første rekke handler om prosjekteringskostnader. Vi kan også lese at det underveis ikke er blitt tatt høyde for prosjekteringskostnadene for en omfattende ekstraomgang med store omarbeidinger med arkitekt for å få ned areal og tegne om prosjektet.

Jeg vet ikke hvor mye den omfattende ekstra omgangen med store omarbeidinger utgjør av de 3,7 millionene. Derfor må jeg synse litt. Det står jo at i første rekke handler det om prosjekteringskostnader. Siden de ikke selv opplyser om det så la oss si at dette utgjør f eks 3 millioner av de 3,7 millionene. Det vil i praksis bety at den kommunale andelen er økt til 86.565.000 kroner.

3) Jeg har fått med meg at rådmannen har en innstilling til formannskapet om å ta 720.000 kroner fra parkeringsfondet til finansiering av parkeringsplasser mot nord. Når de så tidlig i prosjektet foreslår å kjøre flere penger inn i prosjektet kan det vel ikke bety annet enn at de allerede nå vet at uforutsettposten og den evt utvidelsen på 3.565.000 kroner blir brukt opp.

I praksis vil det evt bety at den kommunale andelen stiger til 87.285.000 kroner. Jeg er fullstendig klar over at jeg vinkler dette i en retning og kommunen vil nok vinkle det i en annen retning. Det er en del forutsetninger som må oppfylles for at de 3 nummererte eksemplene mine skal slå til og det er følgende: Kommunen bruker opp reserveposten samtidig som bevilgningen på 3.565.000 kroner som blir lagt inn i kommende økonomiplan brukes opp.

Prosjektet gjennomføres med anslagsvis 3 millioner i ytterligere bevilgninger som en direkte følge av at kostnader vedrørende prosjektering ble holdt utenfor, uten at bevilgningen ble redusert og deretter tatt inn etter vedtak ved å redusere uforutsettposten.

Kommunen får ikke inn ytterligere sponsormidler. Mitt anslag på at det er brukt 3 millioner til den omfattende ekstraomgangen med store omarbeidinger stemmer. (Hvis denne posten eksempelvis kun er 1 million må tallene mine reduseres med 2 millioner) Nå er det egentlig dette de har vedtatt eller kommer til å vedta, men jeg tviler på alle i bystyret har forstått konsekvensen av dette. Jeg vil begrunne det med følgende: Hvor ble det av de fine ordene om at den kommunale andelen eller smertegrensen om du vil skulle være maks 80 millioner og alt skulle være med?

Hva har endret seg?

Mulig jeg tar feil, men i disse koronatider kan jeg ikke tro at økonomien til Flekkefjord kommune vil bedre seg betraktelig de kommende årene.