Fredag 29. juli var 4.042 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV Agder.

– Det er 444 færre enn forrige måned. Samtidig er det nå 39 færre registrerte permitterte enn i juni. Andelen helt ledige i Agder har ikke vært lavere i juli siden NAV startet med dagens målemetode på midten av 1990-tallet, sier direktør Øyvind Vedal i Nav Agder.

– Arbeidsledigheten er historisk lav, men 4042 personer står fortsatt registrert som arbeidsledige hos Nav i Agder. Regionen vår trenger den arbeidskraften som disse representerer. Både arbeidsgivere og Nav har gode muligheter for å legge til rette, både for de som har helserelaterte utfordringer og de som har behov for ekstra kompetanse. Mulighetene bør absolutt gripes nå.

Stor nedgang

2.408 personer er registrert som helt ledige hos NAV i Agder. Det utgjør 1,6 prosent av arbeidsstyrken. I Norge er 1,7 prosent av den samlede arbeidsstyrken helt ledige. Antall helt ledige i Agder har økt med 30 personer siste måned.

Tallene for endring fra juli i fjor til juli 2022 viser at:

  • Farsund har 35 færre ledige (fra 2,0 til 1,2 prosent ledighet)
  • Flekkefjord har 33 færre ledige (fra 1,9 til 1,1 prosent ledighet)
  • Kvinesdal har 21 færre ledige (fra 1,9 til 1,1 prosent ledighet)
  • Lyngdal har 59 færre ledige (fra 2,4 til 1,2 prosent ledighet)
  • Sirdal har 2 færre ledige (fra 0,6 til 0,4 prosent ledighet)
  • Hægebostad har 10 færre ledige (fra 1,5 til 0,4 prosent ledighet)
  • Lund og Sokndal har nå så få ledige at tallene ikke er oppgitt av personvernhensyn

Helse og salg

I juli er det registrert 1.123 nye stillinger i Agder. Det er flest stillinger innen helse, pleie og omsorg og (312) og butikk- og salgsarbeid (107). Dette er 52 flere stillinger enn samme måned i fjor. Hittil i år er det utlyst 17.173 stillinger i Agder. Dette er over 3.000 flere stillinger enn på samme tid i fjor.

Delvis ledige

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 3 114 personer, eller 2 prosent av arbeidsstyrken i Agder. Bruttoledigheten i Norge er også på 2 prosent.

928 personer er nå registrert som delvis ledige arbeidssøkere, dette er 336 færre enn forrige måned. Totalt var dermed 4 042 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV Agder. Dette tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken. 101 av de helt ledige er permitterte, og det samme gjelder 60 av de delvis ledige. Til sammen er 162 personer permittert. Dette utgjør 0,1 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på 39 personer fra juni.

Nye arbeidssøkere

Den siste måneden har 559 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV. 7 prosent av disse oppga permittering som grunn til at de registrerte seg som arbeidssøkere. I tillegg er 897 av de som var registrert som arbeidssøkere i juni ikke lenger registrert hos NAV i juli. Flesteparten av disse går over i jobb eller utdanning.

Blant helt ledige er det flest innen butikk- og salgsarbeid (270),serviceyrker og annet arbeid (233) og barne- og ungdomsarbeid (209). Antall helt ledige innen industriarbeid har den største reduksjonen siste måned, med 29 færre enn for en måned siden, etterfulgt av butikk- og salgsarbeid (-22)

Blant helt ledige i Agder er det nå 759 personer som har vært arbeidssøkere i over ett år. Dette er 4 færre enn i juni og utgjør 32 % av alle helt ledige i Agder. Langtidsledige har ofte større utfordringer med å komme seg ut i jobb enn de med kortere arbeidssøkervarighet.

Rogaland i juli

Antallet arbeidssøkere registrert hos NAV ble redusert med over 800 personer i juli i Rogaland. Samtidig ble det flere helt ledige.

– Naturlige sesongvariasjoner er forklaringen, sier direktør Merethe P. Haftorsen i Nav Rogaland

I juli er det registrert totalt 6.296 personer som arbeidssøkere i Rogaland, viser ferske tall fra NAV. Det inkluderer helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak. 4 215 personer, eller 1,7 prosent av arbeidsstyrken, er helt ledige i fylket. Det er 137 flere sammenlignet med forrige måned. Samtidig har det i løpet av juli blitt 739 færre delvis ledige, noe som innebærer at 1 195 personer er registrert som delvis ledige.

– Det er vanlig at arbeidsledigheten i Norge stiger i juli på grunn av naturlige sesongvariasjoner. Det kan for eksempel være avsluttede prosjekter innen industri og bygg og anlegg, eller nyutdannede studenter som registrerer seg som arbeidssøkere. Derfor ser vi denne måneden at det har blitt flere helt ledige. Det er imidlertid viktig å understreke at ledigheten er på et svært lavt nivå, sier Merethe P. Haftorsen.

– Innenfor reiseliv, overnatting og serviceyrker har mange gått fra å jobbe delvis til å jobbe fullt i sommer som følge av høyere aktivitet i disse bransjene. Det er med på å forklare hvorfor vi ser en betydelig nedgang i antallet delvis ledige, forklarer Haftorsen.

Lavest i Lund

Sandnes og Haugesund kommune har høyest andel helt ledige med henholdsvis 2,1 og 2,0 prosent. I Stavanger og Eigersund er 1,8 prosent av arbeidsstyrken helt ledige. Lavest andel helt ledige har Lund kommune med 0,5 prosent. Blant de mest befolkningsrike kommunene i fylket har Karmøy lavest andel helt ledige med 1,4 prosent.

2.419 utlyste stillinger

De siste månedene har antallet utlyste stillinger vært på et høyt nivå. Juli er ingen unntak. 2 419 stillinger ble offentlig utlyst i juli. Det er en økning på 12 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Flest utlyste stillinger var det innenfor helse, pleie og omsorg, ingeniør- og IKT-fag og butikk og salgsarbeid.

– Selv om det er fellesferie og litt lavere aktivitet enn normalt, er det gledelig å se at det ble lyst ut over 2 400 stillinger i juli. Det gir gode muligheter for de som står utenfor arbeidslivet. Samtidig er det viktig å påpeke at de fleste stillingene som utlyses, krever formell kompetanse i form av utdanning eller fagbrev, sier Haftorsen.