Rafoss Hobby-klubb i 90

Av

Ungene som kommer på hobbyklubben er jo vanligvis i 100, men de jubilerer med basar nr 90.