SØNDAG ER det igjen duket for den store nasjonale dugnaden som årets TV-aksjon representerer. Ingen annen innsamlingsaksjon samler en hel nasjon til så stort engasjement år etter år, og om lag 7000 frivillige deltar i aksjonskomiteer over hele landet, inkludert her i vårt distrikt, hvor forberedelsene har vært i gang i mange måneder.

DET ER ventet at 100.000 bøssebærere skal ut i løpet av søndagen. Mellom 2,3-2,5 millioner husstander skal besøkes. Innsamlingens inntekt i år går til Leger Uten Grensers arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest. I en verden med stadig større forskjeller mellom rike og fattige og med krigs og elendighet i vårt nabolag, håper vi at folk gir det en har mulighet til − selv i tider da mange har nok med å få sine egne kroner til å strekke til. Oppfordringer må derfor være: Gi det du har råd til. Leger Uten Grenser er en organisasjon som gjør et fenomenalt arbeid.

HELT SIDEN 1974 er det samlet inn over 9 milliarder kroner til formål i og utenfor Norge: Forebygging og behandling av rusmisbruk, bygging av skoler og sykehus, arbeid for å motvirke utenforskap, etablering av rene drikkevannskilder, minerydding og hjelp til flyktninger, for å nevne noe. I år går altså pengene til Leger Uten Grensers livreddende helsehjelp og medisiner. Pengene som samles inn går til helt konkrete formål, som medisiner og vaksiner. Det betyr at hver donasjon som gis, uavhengig av størrelse, er viktig og bidrar til å trygge helsen til noen som lider og som trenger det mest.

DEN TRADISJONELLE innsamlingsaksjonen står også i forandringens lys. I flere kommuner dropper man dør-til-dør-aksjonen, i erkjennelse av at folk har lite kontanter. Vi kommer derfor til å se en endring også i den tradisjonelle TV-aksjonen i årene som kommer. Etter hvert blir det arrangementer og tilstelninger, samt bruk av vipps og direktesending av penger som kommer til å prege den nasjonale dugnaden.

MEN ENN så lenge ringes det på dørene i det ganske land. Vi benytter anledningen til å gi bøssebærerne honnør for å bidra på sine måte, samtidig som vi ber folk ta vel imot dem. Gi det du har råd til, og vit at pengene blir til gavn for dem som virkelig trenger dem, enten det er i krigsherjede område i Europa eller i flyktningleirer i Midtøsten.