Det er varslet at det vil komme flere Ukrainere til Norge fremover. Mange av disse er kvinner og barn, og er i arbeidsfør alder. Samtidig så vet vi at vi har store bemanningsutfordringer innen helse og omsorg.

Ukrainere er ofte lette å innlemme og de er vant med å arbeide. De kan på mange måter sammenliknes med flyktninger fra Bosnia som kom til Norge i forbindelse med krigen på Balkan. Jeg har selv arbeidserfaring ifra NAV, og jobber hver dag med mennesker utenfor arbeidslivet som vil inn og ha en jobb å gå til.

Jeg vil derfor tillate meg å spørre fylkeskommunedirektøren/ administrasjonen i Agder fylkeskommune om vi kan få en politisk sak før sommeren som foreslår tiltak for å få Ukrainere raskt i arbeid. Kan vi tilby hurtig norsk opplæring, og utdannelse innen for eksempel helsefag til de som ønsker det i samarbeid med NAV og andre eksterne partnere. Slik at de ikke går uten jobb, og venter på et flyktningmottak på passive NAV ytelser.

Vi kan sikre oss verdifull arbeidskraft som vi har behov for hvis vi handler raskt.

Vi trenger også fagarbeidere og mange menn som kommer lovlig er klare til å raskt gå i jobb.

Det er naturlig at vi samarbeider med de kommunene som trenger arbeidskraft.

Vi har en gylden mulighet til å få sårt tiltrengt arbeidskraft, men det vil innebære at vi viser handlekraft. I tillegg så må Agder ikke være naive, vi må sørge for at Ukrainere med russisk morsmål ikke plasseres på samme mottak som de med Ukrainsk morsmål. Norge gjorde den feilen med å blande serbere og bosniere, og historien har lært oss at den feilen aldri mer må begås.

Agder kan gå foran å være den regionen som raskest får ukrainere ut i arbeid hvis vi har en proaktiv holdning, og med å ikke blande grupper som er i konflikt med hverandre så blir alt lettere også.

Jeg vil også be om en oversikt over hvilke kommuner som er best på å inkludere ukrainere i arbeidslivet i Agder. Det er ikke i noens interesse at kommuner som ikke har evne eller vilje til å skaffe jobb og kurs til flyktningene får motta mange. Vi har dessverre noen av de kommunene i Agder, og alle vet hvem de er.

Jeg kommer til å fremme dette forslaget i første møte i 2023 i Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet, og håper at jeg får med meg et flertall for å se på hvordan vi kan hjelpe flyktninger ut i arbeid raskt.

Den siste tiden så har vi lest om sårbare kvinner og menn som er ofre for menneskehandel. Agder er et sted, der human trafficing og menneskehandel foregår. Fædrelandsvennen har dokumentert det de siste ukene i en rekke grundige artikler. Hvis Agder går fra et sted der menneskehandel reduseres og arbeidsdeltagelse for sårbare kvinner og barn økes, så gjør vi noe riktig.