Høyball lå på E39

En høyball lå i veien på E39, utenfor Flikkatunnelen. Litt før klokken 14 var den fjernet.