– Kraftproduksjonen i Sørvest-Norge var historisk lav i forrige uke. Dette er det laveste nivået vi har sett for denne landsdelen i uke 31 på 10 år, sier direktør i NVE, Inga Nordberg.

Redusert kraftproduksjon og mindre eksportDe høye kraftprisene sør i Norge har sammenheng med den lave kraftproduksjonen og et høyere prisnivå i landene rundt oss.

– At kraftprisene følger prisnivået til nabolandene er et uttrykk for at flere vannkraftprodusenter sparer på vannet. Dermed blir det også mindre eksport, sier Nordberg.

Verdsatt høyt

Når vannet blir verdsatt høyt, blir kraftproduksjonen generelt lavere gjennom uka. Dermed blir det også mindre eksport. Kraftprisene vil da i større grad bli påvirket av kraftprisene i nabolandene våre.

Den reduserte kraftproduksjonen i det sørlige Norge bidro til høyere nettoimport til disse områdene. Import og eksport inkluderer både kraftflyten inn og ut av landet, men også kraftflyten mellom de ulike landsdelene i Norge.

Viktig med nedbør

Fyllingsgraden i magasinene i Sørøst- og Sørvest-Norge økte med 1,1 prosentpoeng forrige uke, men er fortsatt på et lavt nivå for årstiden. Videre utover høsten blir nedbøren viktig.

Fyllingsgraden i Vest-Norge økte med 3 prosentpoeng, og nærmer seg nå normalt nivå for årstiden.

Mye kan endre seg de neste månedene: det kan komme mye nedbør gjennom høsten, og forholdene kan endres internasjonalt. Men vi kan også få mindre nedbør enn normalt, en kald vinter og en fortsatt urolig situasjon i Europa. Dette gjør at situasjonen sør i Norge fortsatt kan bli krevende.

Så lenge prisene på gass og andre brensler forblir høye, kan vi forvente at de norske strømprisene vil ligge på et høyt nivå også framover i tid. Hvis vannkraftprodusentene holder tilbake på vannet vil det styrke ressurssituasjonen, men det vil også bidra til økte priser.

Les også

Regjeringen fra skanse til skanse