TIRSDAG BLE det kjent at konsumprisindeksen (KPI) i Norge steg fra 1,2 prosent fra mars til april 2022, og er 5,4 prosent høyere enn for ett år siden. Det er dårlig nytt for de aller fleste. Økte priser på strøm og flybilletter forklarer mye av oppgangen i inflasjonen, men matprisene stiger også. Etter hvert kommer vi til å merke det når vi handler dagligvarer. inflasjonen er langt høyere enn økonomene hadde ventet på forhånd, og godt over Norges Banks mål. Det kan bety raskere rentehevinger.

DET ER gode forklaringer på hva som skjer: Prisveksten har akselerert i kjølvannet av pandemien og krigen i Ukraina. Utfordringen er å ikke få en galopperende pris- og lønnsvekst som skaper inflasjonsnivåer som vi hadde på 1970- og 1980-tallet. Det vil svekke norsk konkurranseevne med utlandet og på sikt gi oss dårligere økonomi totalt sett.

DEN TOTALE inflasjonen var altså i april 5,4 prosent høyere enn i samme måned i fjor, ifølge tall fra SSB. Uten strømstøtten hadde veksten vært på 7,2 prosent. Kjerneinflasjonen (utenom strøm og avgiftsendringer) stiger samtidig til 2,6 prosent. Det er denne Norges Bank ser på i sin rentesetting. Det vi risikerer er en langt hurtigere rentehevingstakt fra Norges Bank, noe som naturligvis går mest ut over de unge med høy gjeldsgrad.

VI MÅ derfor ta oss i akt, slik at vi ikke steller oss slik at vi mister det økonomiske fotfeste som nasjon. La oss håpe at den unntakstilstand som verden har vært igjennom pandemien og det mørke kapitlet som Ukraina-krigen representerer snart finner sin ende, slik at vi igjen får mer eller mindre normale tilstander. Norge som nasjon tjener enorme pengesummer på de økte energiprisene, men det hjelper lite dersom nordmenn sliter med regningene.

FOR UANSETT om krigen i Ukraina skulle se sin ende raskt, vil det fremdeles være store økonomiske utfordringer, først og fremst i forhold til energipriser der Russland spiller en nøkkelrolle. Dessuten vil neppe sanksjonene avsluttes, selv om krigen skulle avsluttes. Vi står med andre ord igjen med en uoversiktlig økonomisk situasjon som kan vare i lang tid. Det må vi alle ta høyde for.