Gå til sidens hovedinnhold

Høyre bygger fremtidens transportløsninger

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyre er opptatt av at vi skal ha en god og moderne infrastruktur som sikrer at folk og varer kommer trygt og raskt frem.

En sterk satsing på samferdsel handler om å bygge Norge for fremtiden, hindre ulykker og koble sammen bo og arbeidsregioner. Vi har økt kvaliteten på riksveiene og antall hardt skadde og drepte i veitrafikken er kraftig redusert.

Gode veier gir folk mulighet til å bo og arbeide innenfor et større område. Den knytter by og land sammen og er derfor viktig for alle. Den teknologiske utviklingen i transportsektoren går raskt og gjør det mulig å reise mer, frakte mer gods og reise tryggere, samtidig som vi forurenser mindre. Høyre vil utnytte de mulighetene teknologien gir oss.

I vår region har vi stått sammen og kjempet for bedre veier i flere tiår. Med denne regjeringen har vi tatt et kvantesprang. Vi har bevilget store summer og vi ser nå at vi får en fremtidsrettet og god vei gjennom fylket vårt. Vi har etablert Nye veier som planlegger og bygger raskere og billigere.

Vi blir skikkelig bekymra når vi ser at MDG og SV vil prøve å få Sp og Ap med på å stoppe utbyggingen. SV kaller den nye veien for sløsing. Var det noen som sløste med fellesskapets veipenger så var det den rødgrønne regjeringen. De bygde en veistubb her og en der, noe som slett ikke var hverken økonomisk, trafikksikkert eller fremtidsretta.

Hvis du vil ha fortsatt veibygging gjennom fylket vårt må du stemme Høyre!