Gå til sidens hovedinnhold

Høyre er alltid på pasientens side

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Avisen Agder 15. juni spør Aps Kari Henriksen og Kai Steffen Østensen, hva Høyre vil med sykehusene? Foranledningen er min kronikk, Sørlandet sykehus må svare oss, i Fædrelandsvennen 3. juni. Jeg etterlyste der svar på hvordan Sørlandet sykehus har arbeidet med invitasjonen fra Kristiansand kommune om å bygge det nye akuttbygget som et offentlig-offentlig samarbeid. Forslaget går på at kommunen eventuelt kunne stå for byggingen, og sykehuset kunne vært leietaker av nødvendige fasiliteter med mulighet for å kjøpe ut bygget på et senere tidspunkt. En modell som nå brukes med suksess i Oslo.

Vi vet alle at sykehusdrift og investeringer er krevende. I vårt fylke har vi tre sykehus i Flekkefjord, Kristiansand og Arendal. Det har vi politisk stilt oss bak både Arbeiderpartiet og Høyre. Det er ikke noe endring i det for Høyres del. Mitt poeng er at vi må sørge for at befolkningen i hele Agder får best mulig sykehustjenester. Da må vi se på alle innovative løsninger og tenke nytt for å lykkes med å utnytte de mulighetsrom som måtte finnes.

En offentlig-offentlig samarbeidsmodell om et nytt akuttbygg vil bety en annen finansieringsmåte, og andre muligheter for synergier. Det kan skje ved tettere samarbeid, og ikke minst en annen tidshorisont for når et bygg kan stå ferdig. Derfor mener jeg at det er viktig for hele Agder å vite om dette er en modell som vil gi oss alle et bedre, mer effektivt og økonomisk tilbud. Også sykehusene i Flekkefjord og Arendal vil tjene på at sykehuset i Kristiansand velger effektive løsninger.

Arbeiderpartiets representanter skriver at Høyre har gitt mindre penger til sykehusene. Det stemmer ikke. Flere pasienter får nå behandling ved norske sykehus fordi det er lagt til rette for at økt aktivitet belønnes. Gjennom åtte helsebudsjetter er aktivitetsveksten økt med om lag 18 prosent. Det er 8 prosent høyere enn etter åtte budsjetter med den rødgrønne regjeringen. Fra regjeringen tiltrådte i 2013 og til i dag har bevilgningene til sykehusene økt med om lag 58 milliarder kroner. Av dette er den reelle styrkingen om lag 21 milliarder kroner. Sykehusene har også fått insentiver til å behandle flere pasienter ved at regjeringen har fjernet aktivitetstaket på sykehusene og økt den innsatsstyrte finansieringen. Det har gitt mer effektiv drift, kortere ventetider og viktigst av alt, hjelp til flere. Det er det viktigste også for oss i Agder.