Gå til sidens hovedinnhold

Høyre kjemper for kunnskap i skolen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For Høyre er kunnskapsskolen der alle lærere mer en hovedsak. Det å kunne gi barn og unge en god start i livet, er avgjørende for å bekjempe utenforskap og bidra til at flere kommer i jobb. Vi kan ikke være kjent med at mange elever går ut av grunnskolen uten å være funksjonelle lesere, eller ha grunnleggende ferdigheter i engelsk og matematikk.

Med Høyre i regjering er det satt i gang flere tiltak som bidrar til at elevene lærer mer. Vi har fått inn retten til intensiv opplæring i opplæringsloven, og gitt kommunene penger til å sette i gang intensive kurs i norsk, engelsk og matematikk. Dette er effektive tiltak for elever som sliter med å lese, regne eller lære engelsk. Med fullføringsreformen for videregående opplæring skal tidlig innsats også gjelde i videregående opplæring.

Vi kan sammenligne situasjonen til en elev som blir hengende etter i lesing med et sykkelritt. Dersom man blir hengende etter hovedfeltet er det tungt å innhente det igjen. Blir man hengende veldig langt etter kan det for mange bli umulig å nå de andre igjen. Derfor er det viktig at det legges til rette for tidlig innsats og intensiv opplæring, slik at elevene ikke skal ta med seg utfordringer videre på skolen.

Med Høyre i regjering har vi fått en lov som ivaretar elevenes læringsmiljø, med en egen «mobbeparagraf». Den har gitt skolene en aktivitetsplikt. Det betyr at de har plikt til å ta tak i en situasjon der en elev ikke har det bra. Dersom dette ikke er tilstrekkelig, statsforvalteren er klageinstans og tilsynsfører i forhold til slike saker. Det betyr at foreldre får klare klagemuligheter der skolene ikke har fulgt opp. Dette er også en lov hvor elevens oppfatning av situasjonen skal være i fokus. Vi mener at elevens trivsel er helt grunnleggende, både fordi det har en egenverdi og fordi trivsel er avgjørende for å kunne lære lettere.

Høyre satser på lærerne, fordi vi satser på elevene. En dyktig lærer er noe av det viktigste vi kan gjøre for elevers læring. Derfor har vi gjort lærerutdanningen til en femårig masterutdanning, stilt krav til fordypning for lærere som skal undervise i norsk, matematikk og engelsk og gitt lærerne mulighet til å øke sin kompetanse. 47 000 lærere har fått etter- og videreutdanning siden 2014. Lærere får fri med lønn til å studere, eller de kan velge å studere i tillegg til jobben og få en god økonomisk kompensasjon for at de velger å bruke fritid på dette. Nesten alle som har deltatt i denne ordningen sier at de har blitt bedre lærere etter dette.

Vi har også stilt krav om at studenter som vil bli lærere, må ha minst karakteren 4 i p-matematikk for å komme inn på lærerutdanningen. Enkelte påstår at dersom en lærer ikke skal undervise i matematikk er kravet unødvendig, og at man går glipp av mange gode lærere med dette kravet. For det første skal veldig mange av de som studerer for å bli grunnskolelærere ha matematikk som fag. For det andre er god tallforståelse viktig i mange fag som blant annet samfunnsfag.. For det tredje er det flere som fullfører lærerutdanningen etter at kravet om karakteren fire kom på plass. Og det viktigste er at vi får flere ferdigutdannede lærere.

Høyre stiller også krav til elevene. Innføring av fraværsgrensen i videregående skolen har ført til 27% økt tilstedeværelse i skolen , og snittkarakterene i norsk har gått opp. Nedgangen i fravær er størst blant de med mest fravær fra før, og de som hadde dårligste karakterer. For at flest mulig klarer å gjennomføre videregående, trenger flere tiltak som settes i gang samtidig. Fraværsgrensa er et slikt tiltak.

Fremover må vi styrke ungdomsskolen. Det er her grunnlaget for å fullføre videregående legges. Vi vil innføre et obligatorisk yrkesfaglig valgfag i ungdomsskolen og bedre rådgivningstjenetsen i skolene.

Høyre ønsker en kunnskapsskole, der alle lærer mer. Samtidig skal vi legge til rette for at lærerne skal få mulighet til å videreutvikle seg. Undervisningen må tilpasses dagens elever, og det samfunnet vi vokser opp i. Vi trenger elever med andre ferdigheter enn for 10 år siden. Arbeidslivet trenger arbeidstakere med andre ferdigheter og dette trenger vi å ta på alvor.

Det er elevene som skolen er til for. Ønsker du også en skole som er tilpasset elevenes behov, stem Høyre.