I disse dager lages Høyres program for kommende stortingsvalg og jordbrukspolitikken skal stakes ut. Det er ingen enkel oppgave. For jordbrukspolitikken er komplisert, og den skal ta opp i seg flere hensyn. Både økt matproduksjon, kulturlandskap og biologisk mangfold er viktige for Matnasjonen Norge. Bøndene må også kunne tjene penger og leve av jobben de gjør.

Vi lever i et langstrakt land hvor vi produserer mat av aller høyeste kvalitet, men det er våtere, kaldere, brattere og mer avsides hos oss enn i mange andre land. Det gir oss et mangfoldig landbruk, takket være en aktiv jordbrukspolitikk og forpliktelser om jordbruksavtalen.

Jordbruksavtalen er et viktig rammeverk for levende bygder, god distriktspolitikk, mattrygghet og en matproduksjon i verdensklasse, og den regulerer Norges største fastlandsindustri. Det er bøndene sin oppgave, innenfor rammene av jordbruksavtalen, å utnytte potensialet som ligger der.

Årets koronapregede feriesesong har virkelig fått frem kvalitetene i Norge som ferieland, og mulighetene som ligger rett utenfor stuedøra. Dette er noe vi må ivareta og videreutvikle.

Vi trenger derfor flere ulike virkemidler i jordbrukspolitikken. Vi trenger høyere matproduksjon, men vi trenger også beitinga, kulturlandskapet og den matkulturen som får turister til å komme.

Høyre vil ha et landbruk i hele landet, men programkomiteen er delt i synet på hvordan landbruksstøtten skal fordeles. I formuleringen som foreløpig har flertall, står det at partiet vil gjøre budsjettstøtten mer produksjonsavhengig og mindre arealavhengig. Mindretallet, vil at budsjettstøtten må sikre ein god balanse mellom tilskudd til produksjon og tilskudd til areal.

For Rogaland, hvor det er lett å tro at produksjonstilskudd vil slå bedre ut enn arealtilskudd vil det ha store konsekvenser for deler av fylket. For Agder vil dette bety at allerede tungdrevne arealer vil få enda større utfordringer enn vi har i dag med små teiger og lange avstander.

Det er fantastisk å se bønder og produsenter som løfter frem produktene sine og konkurrerer om å ha de beste. Maten kommer ikke i ferskvaredisken av seg selv. Det er et resultat av hardt arbeid, kjærlighet for matproduksjon og god samhandling.

Den norske maten er i verdensklasse, og Høyre skal bidra med å løfte denne videre.

Det skal alltid lønne seg å produsere mer mat, men vi må samtidig sørge for at bøndene ivaretar kulturlandskapet. Slik bygger vi Matnasjonen Norge.

Høyre tror på den norske bonden!