– Høyt havnivå vil først slå inn i Agder

Hent frem støvlene, sjekk fortøyningene – høyvannet er på vei! Nå stiger vannet.