Høyvannet kom litt bardust på

Reklamebyåret Brklyn i Flekkefjord har fått vann inn i dag, og har brukt flere timer på å stagge vannmengdene.