Lovende prøvefiske etter hummer

Av

Denne uken pågår prøvefiske etter hummer på reservatet ved Kjellenes på Hidra. I tillegg fiskes det på to kontrollområder ved Rasvåg og Kirkehamn, som ligger utenom verneområdet.