Ønsker å låne 15 mill. ekstra fra Husbanken

Bedre muligheter for mer startlån fra Husbanken gjør at Flekkefjord kommune vil låne betydelig mer for å tildele videre til folk som sliter med boligfinansiering.