Tematorsdag om Gordon Johnsen og Modum Bad

Det blir en annerledes Tematorsdag på Huset på Feda 26. september.