DET ER bred enighet om at det er nødvendig med mye ny kraft i årene som kommer. Strømforbruket i Norge endte i fjor på litt i underkant av 140 TWh. Energidirektoratet NVE anslår et kraftbehov på 174 til 200 TWh i 2040, alt etter hvor store veksten i ny industri blir. I dette anslaget har NVE lagt inn 8 TWh i energieffektivisering i bygninger.

Å ENERGI lanserer solkraft som et av sine store satsingsområder nå som Agder Energi og Glitre Energi samles i dette nye selskapet. Det nye selskapet vil i første omgang ha store bakkemonterte anlegg i naturområder i Birkeland og på Kvinesheia. Det bør ikke komme som noen overraskelse at det skaper sterke reaksjoner fra naturvernere.

DET FREMSTÅR som meget merkelig at ikke stat, kommuner, fylkeskommuner og energiselskap i større grad starter i sin «egen bakgård» for å utnytte de gode mulighetene for solenergi. Ved å innføre regler om at alle sørvendte tak og fasader på offentlige bygninger og store kontor/ næringsbygg skal ha solkraftproduksjon, ville man gå foran med et godt eksempel.

FRANSKE MYNDIGHETER har nylig besluttet at alle store parkeringsplasser må dekkes av solceller fra 2023. Foruten å gi det franske strømnettet bedre kapasitet, vil det også være en god ordning for bileiere, som da kan ha bilen parkert under tak – skjermet for både sol og regn. Det er slett ikke nødvendig å vente på at norske myndigheter skal oppdage disse mulighetene. Dersom Å Energi skal vise frem hvor fremtidsrettede de er i sin kraftutbygging, bør de snarest mulig inngå «grunneieravtaler» med Sørlandsparken, Handelsparken i Lyngdal og andre steder med store P-plasser for å lage sine første solcelleparker der i stedet for ute i naturen.

DET NESTE steget for solcelleparker kan være de store sidearealene, P-plassene og sørvendte fjellskjæringer langs den nye E39 og E18. Det er ikke få kvadratmeter som allerede står der helt ubrukt og tilgjengelig, og mye mer skal det bli i årene fremover. Dersom man etter å ha forsynt seg av lett tilgjengelig nedbygd areal skulle være i behov av å ta for seg i naturen, bør man vel strengt tatt begynne med områder som Sanden på Knaben, der gruveaktiviteten har laget en ferdig planert sandpark. Der vil solcellekraftverk, lysløyper og turistnæring bokstavelig talt kunne hente ut synergieffekt så det holder.