Det har i lang tid blitt jobbet med å få etablert et kirkesenter i nær tilknytning til Flekkefjord kirke. Folk spør stadig hvorfor ikke noe skjer. Årsaken til at det tar så lang tid er kompleks. Vi ønsker å gi en kort fremstilling av hva som har gjort at det tar så lang tid.

Flekkefjord kirke er flott som kirkebygg, men har ikke lokaler tilpasset dagens virkelighet med f.eks. trosopplæring. Menigheten trenger lokaler i nær tilknytning til kirken. Ønsket er å være en kirke midt i byen for alle mennesker. Sjømannskirketanken der man kan komme innom til en kaffekopp og fellesskap, har lenge vært et behov og et ønske å få til.

I 2017 ble det opprettet et aksjeselskap som der Flekkefjord menighet og BRG hadde lik eierandel. Formålet var å reise et bygg med kirkesenter i første og deler av andre etasje. Resten av bygget i fire etasjer skulle være sentrumsnære leiligheter. Et flott bygg med fine leiligheter ble planlagt, og arbeidet med reguleringsplan ble igangsatt. Dette ville vært et bygg som ikke hadde behov for offentlig støtte.

Det var jevnlig kontakt med fylkeskonservator og justeringer ble gjort. Vi ble så kalt inn til et møte i Kristiansand der riksantikvaren satte foten ned for prosjektet. Flekkefjord kommune ble så invitert med i et mulighetsstudie for å planlegge et bygg som riksantikvaren kunne godta. Deler av sentrum i Flekkefjord ligger i et NB- området der riksantikvaren stiller strenge krav til bevaring og utforming.

Dette studiet endte i et bygg med så store begrensninger i forhold til areal og innvendig utforming, at det ikke gikk sammen økonomisk. Flekkefjord er ikke som bystranda i Kristiansand.

Alternativene som da ble vurdert var å bygge leiligheter for spesielle grupper der man kan får økonomiske tilskudd. Det mest økonomiske er omsorgsleiligheter med base, det kan være leiligheter der kommunen har tilvisningsrett. Begge deler er avhengig av kommunens bidrag. Det kan også være en mulighet å bare bygge et kirkesenter i en eller to etasjer. Et slikt bygg vil være for dyrt for en lokal menighet å etablere. For byen ville et bygg med leiligheter være det beste.

Området rundt kirka med nåværende glasshus er ikke særlig pent, noe må gjøres. Det er sendt en søknad til Flekkefjord kommune der vi inviterer til samarbeid for å finne en god løsning for området. Det er helt nødvendig at Flekkefjord kommune bidrar for å få dette til.