Ser i avisen Agder for 16. juni at Høyre har mistet 10 prosent av velgerne de siste dagene. Lokal stortingsrepresentant fra Høyre, Ingunn Foss, er bekymret og vil jobbe hardt fram til valget med å fortelle velgerne hvilken utmerket politikk de fører. Agders redaktør bemerker at sittende stortingsrepresentant Norunn Tveiten Benestad også fra Høyre, igjen sår tvil om Høyres standpunkt i sykehussaken. Redaktøren forventer at Ingunn Foss umiddelbart avklare sitt eget syn. Med store ord og et klart budskap.

30. mai i år ble stortingsrepresentant fra Høyre, Ingunn Foss, utfordret på Facebook med følgende spørsmål: «Ingunn Foss Det går mot valg og nye 4 år i så måte. Mange med meg kjenner nok på sykehus debatten / nedleggelsene / sentraliseringen som var her lokalt. Hvor står og hvor sterkt vil Høyre stå i opprettholdelsen og styrking av Flekkefjord sykehus? DET blir helt avgjørende for min stemme!!! Og mange med meg!!».

«Vår stortingsrepresentant» Ingunn Foss svarte følgende: «Nasjonal helse og sykehusplan, som vi fikk laget, slår fast at Flekkefjord sykehus skal bestå ! Det er ikke en diskusjon».

Vedkommende spørsmålsstiller ble ikke beroliget av svaret og bemerket: «Jeg har lest Nasjonal helse og sykehusplan ganske så nøye. Har ikke lykkes med å finne noe i denne som sier at Sørlandet sykehus skal ha samme struktur som i dag for kommende periode ... dvs. at Sørlandet sykehus Flekkefjord for perioden 2021-2024 skal opprettholdes på samme nivå som dagens på drift, budsjetter og tjenester om ikke bedre. Vi vil så gjerne med påviselig sikkerhet kunne si HØYRE stiller seg bak Flekkefjord sykehus. Så jeg spør igjen..... HVA i regjeringens nasjonale helse- og sykehusplan 2020-2023 sikrer Sørlandet sykehus Flekkefjord??? Mener Ingunn foss at det som står her i god nok grad sikrer Flekkefjord og hvorfor?

Vår stortingsrepresentant Ingunn Foss ønsket ikke å svare på de konkrete spørsmål fra vedkommende. Foss sitt svar (eller mangel på svar) ble bemerket av flere. En fellesnevner ble følgende: «Er din manglende tilbakemelding og presisering det beste du kan bidra med, så er jeg som «din arbeidsgiver» ikke fornøyd med det.»

Konklusjonen må bli at Ingunn Foss fra Lyngdal kan vi ikke regne med som en klar støttespiller når diskusjonen om lokalsykehuset dukker opp igjen. Enhver får svare for seg, og la fornuften styre 13. september.