DENNE UKEN skal flere av «våre» kommuner ta stilling til en fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi i Drammen. Da selskapene og flertallet av eier-kommunene i fjor sa ja til å lage en intensjonsavtale om samarbeid, var kraftsituasjonen en helt annen enn det vi ser i dag. Agder Energi er en sammenslutning av de gamle elektrisitetsverkene som for snart 20 år siden ble slått sammen til Agder Energi. For kommunene var det den gang viktig å sikre seg aksjemajoriteten, slik at Statkraft ikke skulle kunne overkjøre kommunene. Agder Energi skulle være en av motorene for utvikling av landsdelen.

DET HAR vært en omfattende prosess bak arbeidet for å nå slå sammen Agder Energi og Glitre Energi i Drammen. Ikke minst er det knyttet stor usikkerhet til verdivurderingen av de to selskapene. Det skyldes ikke minst at Agder Energi og Glitre Energi er ulike. Mens Agder Energi har store vannmagasiner, bruker Glitre elvevann som strømmer gjennom turbinene. Det er stilt kloke spørsmål ved verdivurderingen – og det undrer oss at Agder Energi-ledelsen ikke vil levere ut det nye grunnlagsmaterialet for hvordan man har kommet frem til selskapets verdi. Det er utidig i forhold til det eierskapet som kommunene tross alt har.

I FORBINDELSE med de høye strømprisene har regjeringen bedt om at energiselskapene sparer på vannet. Et selskap som viser et samfunnsansvar, vil gjøre nettopp det. Når eierskapet har et samfunnsansvar – og ikke bare et kommersielt anliggende, vil man kunne ta disse hensynene. Det hersker neppe tvil om at en sammenslåing av Agder Energi og Glitre Energi vil gi et større kommersielt fokus for selskapet. Da er man langt borte fra selve grunnlaget for etableringen av kraftverk og energiselskap der utgangspunktet var å sikre strømforsyning til innbyggerne.

EIERSTYRING Må dreies over fra utelukkende bunnlinjetenkning til også å omfatte samfunnsrolle og samfunnsansvar, til gavn for regionens innbyggere og næringsliv. I den forbindelse vil det helt åpenbart være fornuftig å si nei til fusjonen. I tillegg har kommunene hele tiden hatt et ønske om å bruke Agder Energi som et verktøy i forbindelse med lokale etableringer. Den muligheten kan fort forsvinne. Vi er derfor skeptisk til sammenslåingen og ber eierne av Agder Energi om å sette en fot i bakken og utsette en endelig avgjørelse. Her er det flere elementer som må på plass.

– Et røverkjøp for Glitre-eierne

– Å si ja til fusjon av Agder Energi og Glitre vil være den dummeste politiske beslutning vi kan gjøre i denne perioden!

Anbefaler «ja» i Flekkefjord og «nei» i Sirdal: – En strømsituasjon eierne ikke kjenner konsekvensene av

Stort flertall for fusjon: – Gir mulighet til å være en aktiv aktør innenfor utvikling