Gå til sidens hovedinnhold

Hva skjer med Fedaheimen?

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

POLITIKERNE I Kvinesdal har gitt flere forsikringer om at det ikke er aktuelt å kutte i satsingen på Feda omsorgssenter, kanskje mest kjent som Fedaheimen. Selv om det i fjor høst ble kjent at de seks nye omsorgsboligene ved Stadionvegen 5 kom til å bli 30 millioner dyrere enn først antatt ble det slått fast at det ikke var aktuelt med noen utsettelse eller kutt i prosjektet på Feda.

DET KOMMER imidlertid frem i en fersk statusrapport for investeringsprosjekter i Kvinesdal kommune at prosjektet er rammet av både kutt og utsettelse. Kuttet har politikerne selv stått for da de bare puttet inn seks millioner i budsjettet til utbygginger og utbedringer av Fedaheimen som i 2019 ble estimert til 12,75 millioner kroner.

DA PLANLEGGINGEN startet opp igjen, kom det frem et avvik rapportert inn av Brannvesen Sør som mener driftsform på Feda omsorgssenter ikke er i tråd med beredskapsplanen med tanke på type beboere og krav til responstid. Det er også registrert for høye Radon-verdier i noen leiligheter, som vil påvirke hvilke tiltak som må prioriteres i prosjektet.

DETTE ER to avvik som må utføres uavhengig av de opprinnelige planlagte tiltakene, og det bør vurderes om det må bevilges mer midler til prosjektet, påpeker økonomisjefen. Dersom politikerne mener alvor med at det ikke er aktuelt med noen utsettelse eller kutt i prosjektet på Feda burde de vel strengt tatt tatt tak i denne informasjonen i det siste kommunestyret før sommerferien og bedt om en snarlig redegjørelse og løsning på avvikene.

ØKONOMISJEFEN PÅPEKER også at det bør vurderes om det må bevilges mer penger til prosjektet. Han viser også til at det er bekymringsfullt at materialprisene har steget så mye at det kan bety at noen av investeringsprosjektene i kommunen kan bli utsatt dersom rammene skal holdes. Om den politiske tausheten om Fedaheimen før sommerferien skyldes at man vil vente til høsten med å løse dette, eller om den er et uttrykk for beslutningsvegring bør velgerne få noen klare svar på.