Gå til sidens hovedinnhold

Hva vil egentlig Høyre med sykehusene?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyres Norunn Benestad forlanger at Sørlandet sykehus må svare for seg i kronikk i Fædrelandsvennen 3. juni. Hun antyder at det er sykehuset sitt ansvar at pengene ikke strekker til. Regjeringen må ta ansvaret for at Kvinneklinikken og Barne- og Ungdomsavdelingen ikke blir prioritert, og slutte å skylde på andre.

Det er gjenkjennelig at Høyre peker på andre enn sin egen politikk når den svikter. Men hva vil de? Det er de tause om.

I åtte år har Høyreregjeringen sviktet Sørlandet sykehus i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. Når resultatene av denne politikken åpenbarer seg, som blant annet Fædrelandsvennen har slått opp i flere alvorlige nyhetssaker, tar de ikke ansvar for egen politikk. Situasjonen er uløste utfordringer på investeringssiden, bygg som nesten ikke er forsvarlige og et akkumulert underskudd på over 3 milliarder kroner.

Det hadde vært bra for velgerne i Agder å få vite hva som er Høyres forslag til løsning. Når de har hatt helseministeren i åtte år burde det jo være enkelt å gi et svar på det. I stedet har vi lokalpolitikere og stortingsrepresentanter som virker overrasket over situasjonen og en helseminister som sier han ikke har ansvar.

Agder trenger en regjering med en helt annen sykehuspolitikk. En politikk som satser på de offentlige sykehusene. En politikk som fjerner markedstenkninga fra sykehussengene, og som setter ansattes faglige vurderinger høyt og tar pasientenes behov på alvor.

Arbeiderpartiet gikk i 2013 og 2017 til valg på å øke bevilgningene til Sykehusene og lovet totalt 12 milliarder i økt bevilgning over begge fireårsperioder. Dette har vi fulgt opp i hvert alternativt statsbudsjett vi har levert. For Sørlandet sykehus ville det gitt 59 millioner ekstra, hvert år gjennom denne perioden. Men vår finansieringsmodell handler om mer enn å øke bevilgningene. Vi vil også endre finansieringsordningen. I dag går 40% av bevilgningene til grunnfinansiering, 60% er innsatsstyrt, eller betaling pr pasient som det egentlig betyr. Vi vil snu brøken.

Ansatte og fagfolk skal få mer penger de selv kan bestemme over og på den måten bruke de der de gjør mest nytte for seg. Vi vil også fjerne den påtvungne øremerkinga av store beløp til private aktører. Vi vil gi dem til de offentlige sykehusene. Igjen – det er de som vet best hva de trenger, de som jobber der pasientene er. Som et tredje element vil Arbeiderpartiet redusere kravet til egenandel for å gjøre investeringer fra dagens 30 %, til 20 %. Vi vil også fjerne de flate kuttene denne regjeringa har krevd av sykehusene hvert år siden 2014. Vi mener mindre marked og mer tillit gir en tryggere og bedre helsetjeneste. Der er Arbeiderpartiet og Høyre grunnleggende forskjellige.

Arbeiderpartiet har også foreslått at regjeringen må sørge for at helseforetakene går bort fra innsatsstyrt finansiering av fødetilbudet, og utrede ny modell for finansiering av kvinneklinikker, fødestuer og fødeavdelinger. God behandling og oppfølging av kvinner krever god nok tid. Det passer ikke inn i de samme ordningene som ligger til grunn for ordinær behandling. Når dette er innsatsstyrt, er det kvinnene som taper. Dessverre stemte Høyre vårt forslag ned, uten å legge andre løsninger på bordet. De ønsker å fortsette som før, med en dårlig ordning.

Høyres løftebrudd startet allerede i deres første periode i regjering. I 2013 lovet partiet 12 milliarder til sykehuset i løpet av perioden. Da fireårsperioden var omme, var løftene brutt med en manko på 3,5 milliarder.

Høyreregjeringen har ikke bare gitt mindre penger til sykehusene, de gir også en stadig større andel av midlene til private aktører. Senest denne helgen ble Høyre og Frp enige om å nedprioritere de offentlige sykehusene ytterligere, til fordel for de private ved å øremerke 100 millioner mer til økt kjøp av private tjenester i psykisk helsevern. Det er dyrere enn å satse på de offentlige sykehusene og det bygger ned de offentlige tilbudene. Med andre ord: det er den samme gamle privatiseringspolitikken fra Høyre.

Dersom vi fortsatt skal ha gode sykehus i Arendal, Flekkefjord og Kristiansand er vi avhengig av at fellesskapets midler går til de offentlige sykehusene. Ikke de private.

Konsekvensen av dette er at etterslepet ved offentlige sykehus har blitt større og investeringene færre. Etter åtte år er Høyre og Benestad blinde for at politikken deres ikke virker. Vi er bekymret for at antall ansatte vil reduseres og at de som blir igjen må jobbe mer, og vi er bekymret for fremtiden og tilbudet ved sykehusene i Arendal og Flekkefjord om Høyre fortsatt skal styre sykehuspolitikken.