Det heter så fint at "eg er meg og du er deg". Dette har med meninger å gjøre og dette er helt normalt. Men det er krefter her i landet og i utlandet, som vil at det skal bare være "en mening", for dette er så enkelt å arbeide med, tror jeg. Men når det kommer til virkeligheten, da slår de vingene ut og da er det ikke noen vei tilbake for noen. Da nytter det ikke å si "det var ikke det jeg mente".

Livet er bare slik. Misunnelsen blir så stor at det ikke er noen vei tilbake. De innbiller folk at de skal bli like gode som disse private rikfolkene, som dominerer i mange land. Det finnes mange eksempler på at de ikke har lykkes, og de har ikke kommet tilbake til virkeligheten noen av dem. Eksempler er; Sovjet, Kina, Vietnam, Cuba og Venezuela, som var en god venn av Norge, for sin gode politikk. De hadde mer olje enn Norge, men den røde politikken åt opp alt i løpet av 10 år. Så vi må også passe oss, for vi spretler og svømmer i samme vannet og lar "homlå suse" helt til det er for sent. Så vi må tenke oss om til neste valg, så vi får beholde "demokratiet" videre. Da mener jeg et virkelig demokrati. Ikke et demokrati som Øst-Tyskland hadde. Det var i virkeligheten et av de verste "diktaturene" vi har hatt.

De må passe seg i USA også, for disse demokratene er heller ikke de virkelike demokratene, som ordet virkelig betyr. Ordet blir misbrukt og er en blanding "huggorm og geit". Se bare her i landet. Vi har hatt 2 folkeavstemninger mot å gå inn i EU, men likevel har de greid å få oss inn bakveien, ikke under navnet medlem, men som EØS, nesten med den samme virkning. En mer merkelig handelsavtale har vel aldri eksistert. I et virkelig demokrati må de bruke mer folkeavstemninger, som et "folkestyre".

Dette betyr ikke at vi har det vondt i Norge, men vi må vokte oss for framtiden og ikke blande oss inn i Islams politikk, for dette er ikke folkedemokratisk politikk, men virkelig diktatur.

La det bli mange forskjellige meninger, for det gir fremgang for et land. Da kan de velge det beste. "Reis meg opp" og la meg velge det beste som jeg synes!