Administrerende direktør Nina Mevold for Sørlandet sykehus og klinikkdirektør Øystein Evjen Olsen på sykehuset i Flekkefjord fikk mange spørsmål fra politikerne i formannskapet forrige uke. De bekreftet at det nå ligger an til at traume- og akuttkirkurgi blir satt på pause helt til etter sommeren 2023.

Mange har engasjert seg og fastlege Knut Sand Bakken har tatt initiativ til å markere støtte for Flekkefjord sykehus ved å gå i tog gjennom sentrum av Flekkefjord hver lørdag.

– Vi må gå i tog! Det dreier seg om at man rører ved tryggheten til folk, når det ikke er akutt og traumekirurgi, blir innbyggerne utrygge. Det som nå legges frem er uakseptabelt, uttaler legen.

Ber statsråden svare

Gisle M. Saudland (Frp) har sendt et skriftlig spørsmål helseminister Ingvild Kjerkol (Ap). Slike spørsmål fra stortingsrepresentanter må besvares med en frist på én uke.

Spørsmålet fra Saudland lyder «Hvordan vil statsråden løse bemanningssituasjonen på Sørlandet sykehus og hva vil statsråden konkret gjøre for å opprettholde traume- og akuttkirurgi i Flekkefjord både på kort og lang sikt?»

Forutsigbarhet

– Flekkefjord sykehus er et godt lokalsykehus plassert midt mellom Kristiansand og Stavanger. I en årrekke har funksjonene på sykehuset vært under press men et unisont lokalmiljø har slått ring om sykehuset, og i 2017 bestemte daværende regjering å opprettholde blant annet akuttkirurgi for å skape stabilitet og forutsigbarhet, påpeker Saudland

– Til tross for dette har sykehusledelsen ved Sørlandet sykehus nylig valgt å ikke tilby traume- og akuttkirurgi i Flekkefjord helt fram til sommeren 2023. Det er uholdbart at det ikke vil være et slikt tilbud mellom Kristiansand og Stavanger. Sykehusledelsen sier imidlertid at mangel på personell gjør at disse funksjonene ikke kan tilbys, men vi må forvente at verdens rikeste land klarer å rekruttere kritisk personell til landets sykehus.

Viktig

Saudland påpeker at han flere ganger har tatt til orde for å styrke tilbudet på Sørlandet sykehus inkludert funksjonene i Flekkefjord.

– Det er viktig for innbyggerne i regionen samt besøkende at det opprettholdes et fullverdig og godt sykehus i Flekkefjord og regner med statsråden deler den oppfatningen ettersom det i Hurdalsplattformen står at regjeringen vil «Utvikle og styrke det desentraliserte sykehustilbudet i Norge, flytte mer av den elektive virksomheten ut til lokalsykehus, og styrke den lokale akuttberedskapen.», fremholder Saudland og fortsetter:

– Dette står imidlertid i sterk kontrast til vedtaket fra Sørlandet sykehus om å ikke tilby traume- og akuttkirurgi. Selv om sykehusene er organisert som foretak så kan åpenbart statsråden som er øverste leder for sykehusene gripe inn i situasjonen for å sikre et godt tilbud i Flekkefjord.

Flere på ballen

Også helsepolitiker Olaug Bollestad (KrF) har slått fast at hun vil utfordre statsråden til å be Helse Vest og Helse Sør-Øst om å sikre driften ved sykehuset i Flekkefjord

Hun vil be helseministeren til å bruke styringsmakten for å bruke ledig kapasitet, få ned ventelistene og sikre god drift i sykehusene i tiden fremover.

Sørlandet sykehus har store utfordringer både med rekruttering og økonomi.

– Sykehuset i Flekkefjord er avhengig av klinikkovergripende tiltak for å skape en drift som gradvis nærmer seg balanse over tid, fremholdt nylig økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm for styret i Sørlandet sykehus.

Les også

Det finnes en klar sykehusbestilling

– For oss er oppdraget å levere akuttkirurgiske tjenester, akutt-ortopediske tjenester og akuttmedisinske tjenester