Gå til sidens hovedinnhold

Hva vil partiene konkret gjøre for å oppnå heltid?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

LOs lokalutvalg for familie- og likestillingspolitikk I Agder er glade for fokuset heltid har fått i årets valgkamp. Men det hjelper ikke med fine løfter og gode ord, her kreves det handling for å oppnå resultater.

Heltid er en kvinneutfordring så dette er altså en likestillingskamp. For å få ei lønn å leve av må retten til heltid være reell. Ap vil lovfeste denne retten og det er veldig bra. Men, hvordan skal en slik lovfesting følges opp?

Lov og tariffavtalene gir i dag ansatte mange muligheter til økt stilling, likevel jobber alt for mange deltid.

Hvordan tenker Ap at en lovfesting skal endre det?

Vi har store forventninger til de rødgrønne partiene på dette området. Vi ønsker nå konkrete tiltak på hvordan dere ser for dere å løse utfordringen. Partiene på høyresiden er mer vage i deres synspunkter på heltid og dere snakker mye om friheten til å velge. Hva tenker dere om at mitt valg kanskje medfører tvungen deltid for andre?

Hvordan tror dere valgene påvirkes av at vi på Sørlandet generelt sett er blant de minst gode på likestilling?

I dag løser mange kommuner deltidsproblematikken i helse med at de ansatte må jobbe lange vakter, 12-14 timer. Vi ser en økende trend i denne type arbeidstid. Synes partiene at det er god likestilling- og familiepolitikk at kvinner må jobbe dobbel vakter for å få ei lønn å leve av?